İNEGÖL BELEDİYESİ PROJE TAKIMI

          Başvuru Formu
18 Yaşından Küçükler için Veli Referans Mektubu Yüklenmesi Zorunludur. Doküman uzantıları sadecedoc,docx,pdf,pdfx ... gibi olmalıdır.
Proje Çalışma Koşulları :
* Gerçekleştirilecek projenin çalışma günleri ve saatleri proje lideri tarafından belirlenecektir.
* Projede gerçekleştirilecek çalışmalar, metal işleri, makine-otomasyon işleri, elektrik-elektronik işleri, montaj işleri kapsamında olacaktır.
* Proje çalışmalarına katılacak ekip üyelerinin bireysel olarak kendi iş güvenliği tedbirlerini almaları gerekmektedir.
* Proje çalışmalarına katılacak ekip üyelerinin çalışma günlerindeki yol ve yemek masrafları İnegöl Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
* Veli izin belgesi olmayan 18 yaşın altındaki başvuru sahiplerinin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Atölye çalışmaları esnasında, kişisel güvenlik tedbirleri ihmallerinden doğabilecek olumsuzluklar İnegöl Belediyesi idaresi sorumluluğunda değildir.
googel ads