Yarışma Takım Başvuru Formu

Takım Sorumlusu Bilgileri:
Takım Sorumlusunun Bağlı olduğu Kurum'a kayıtlı olduğunu gösteren belge ve 18 Yaşından Küçükler için Veli Referans Mektubu Yüklenmesi Zorunludur. Doküman uzantıları sadecedoc,docx,pdf,pdfx,rar,zip ... gibi olmalıdır.
Takım Üyeleri Bilgileri:
googel ads